Warning: substr() expects parameter 3 to be long, string given in /includes/Model/cms/Article.php on line 78

Warning: substr() expects parameter 3 to be long, string given in /includes/Model/cms/Article.php on line 78
Sky europe - Loty.info.pl
Sky europe
Szykuje się™ druga rewolucja w Balicach. Pierwsze i - jak dotąd - jedyne


pl/">tanie linie
, które w Krakowie zlokalizował‚y swoją bazę™, rozważają jej zamknię™cie. Do ekspansji szykuje się™ za to irlandzki potentat Ryanair i polski Centralwings.

Dził› Balice to jedno z najdynamiczniejszych i najbardziej zatł‚oczonych lotnisk w Polsce. Lawinowy wzrost ruchu lotniczego jest efektem rozwoju tanich poł‚ączeł„ - z Krakowa można polecieę‡ dził› na 62 lotniska w 20 krajach. Do kwietnia tego roku port odprawił‚ 858 tys. pasażerów, czyli wię™cej niż w cał‚ym roku 2004!

Dalszy wzrost nie jest raczej zagrożony, ale od jesieni niebo nad Krakowem może wyglądaę‡ zupeł‚nie inaczej.


Jak ustalilił›my, o przeniesieniu swojej bazy z Balic do jednego z miast Europy Zachodniej mył›lą Sł‚owacy. Ostateczne decyzje jeszcze nie zapadł‚y, ale wiadomo, że ich podję™cie forsuje nowy prezes linii. Przed kilkoma tygodniami Christian Mandl, zał‚ożyciel Sky Europe Holding, ustąpił‚ miejsca w zarządzie Jasonowi Bitterowi (wczeł›niej zastę™pcy dyrektora zarządzającego). - Plany firmy idą w kierunku przenoszenia baz z Budapesztu i Krakowa do Europy Zachodniej, w której dział‚alnoł›ę‡ bę™dzie bardziej rentowna. Byę‡ może od tej jesieni do Polski bę™dziemy lataę‡ już z baz zachodnich - usł‚yszelił›my od jednego z pracowników firmy.

Dla Krakowa był‚aby to spora strata. Dził› w bazie pod Wawelem pracuje ponad sto osób, a trzy niebiesko-czerwone boeingi latają z Balic do 21 miast w Europie. Obok Londynu, Rzymu i Paryża, m.in. do Dubrownika, Splitu, Neapolu, Aten, Salonik i Palermo. Mimo tanich biletów linia ma opinię™ komfortowej, poziomem obsł‚ugi stara się™ bowiem zbliżyę‡ do tradycyjnych przewołźników. - Latamy na gł‚ówne lotniska, współ‚pracujemy z biurami podróży i mamy program dla pasażerów biznesowych. W tych taryfach elastyczne bilety można zwrócię‡ albo wymienię‡ nawet na kilka godzin przed odlotem - przekonuje Eryk Kł‚opotowski, rzecznik SkyEurope.

Decyzja o przyszł‚oł›ci bazy w Krakowie ma zapał›ę‡ w najbliższych dniach. Pewne jest, że jakiekolwiek decyzje bę™dą dotyczyę‡ najwczeł›niej sezonu zimowego.

Na rosnącym lotniczym rynku nie ma miejsca na próżnię™. Ustalilił›my, że Centralwings, tania linia LOT-u, od jesieni planuje stacjonowanie w Krakowie dwóch maszyn (obok miejsc pracy na lotnisku lokalizacja bazy oznacza turystyczny i gospodarczy rozwój regionu). Dził› Centralwings lata z Balic na 5 europejskich lotnisk, jednak na stał‚e nie trzyma tu samolotów.

Bliska otwarcia bazy jest też najwię™ksza tania linia Europy, Ryanair. Informacje te przewijają się™ już przez media od wielu miesię™cy, bo o bazę™ Ryanaira stara się™ kilka polskich lotnisk. Bardzo bliski sukcesu miał‚ byę‡ niedawno Wrocł‚aw. Teraz wiadomo, że samoloty z lirą na ogonie zagoszczą na stał‚e i we Wrocł‚awiu, i w Krakowie (przedstawiciele MPL Balice spotykali się™ w tej sprawie z Irlandczykami w Dublinie wczoraj). Tomasz Kuł‚akowski, dyrektor sprzedaży i marketingu linii w Europie łšrodkowej, zapewnia, że ostatecznych decyzji jeszcze nie podję™to, ale przyznaje, że "bliskie otwarcie baz to naturalny krok firmy w tym rejonie Europy".

Bę™dzie terminal dla tanich linii

Do zmian przygotowuje się™ samo lotnisko. - Jesteł›my bliscy oddania nowej cz꙳›ci terminalu przystosowanego do ruchu wedł‚ug ukł‚adu z Schengen [chodzi o separację™ obywateli państw czł‚onków Unii Europejskiej, których nie bę™dzie obowiązywać‡ kontrola celna i paszportowa, od pasażerów z pozostał‚ych krajów - red.]. Powię™kszy się™ powierzchnia budynku, a w przyszł‚ym roku, kiedy Polska bę™dzie w peł‚ni uczestniczyę‡ w Schengen, zmienimy funkcję™ terminalu krajowego - mówi prezes Balic Kamil Kamił„ski.

To informacja ważna dla pasażerów (na rejsach krajowych bę™dą odprawiani w gł‚ównym terminalu), ale przede wszystkim dla linii lotniczych. Budynek obecnego terminalu krajowego bę™dzie przekazany tanim liniom, co ma mocno zwię™kszyę‡ atrakcyjnoł›ę‡ lotniska. - Prawdopodobnie bę™dzie to jedna tania linia - przyznaje prezes MPL. Którał› - Kluczowe rozmowy z przewołşnikami w tej sprawie wł‚ał›nie przed nami - mówi Kamił„ski.


Sky europe - Wasze opinie (liczba komentarzy: 0) :
 
Reklama